Nếu mà làm giám đốc mệt quá giữa thương trường toàn cạnh tranh nhau, cùng lắm thì mình về quê cùng pay lắk và cùng đi bar yeahhhh =))))

image